40 SHER­LOCK

ÅR: 2010–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

Det ge­ni­a­la med Sher­lock är att den bå­de känns helt ny sam­ti­digt som den är till­freds­stäl­lan­de tro­gen mot sir Art­hur Co­nan Doyles le­gen­da­ris­ka roll­fi­gur – trots att den ut­spe­lar sig i nu­tid. Mar­tin Fre­e­man gör en ly­san­de tolk­ning av en Wat­son som sli­ter med min­nen från kri­get, me­dan Cum­ber­batch är is­kall och till­ba­kadra­gen (och li­te sex­ig) som mäs­ter­de­tek­ti­ven. Sher­lock hål­ler fort­fa­ran­de ef­ter fy­ra sä­song­er och den gjor­de bå­da hu­vud­rol­ler­na till in­ter­na­tio­nel­la stjär­nor. Den be­fäs­te ock­så Ste­ven Mof­fats po­si­tion som BBC:S mest lön­sam­me ma­nus­för­fat­ta­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.