42 SPA­CED

ÅR: 1999–2001

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - SOB

Det fak­tum att Simon Pegg all­tid kom­mer att få frå­gan ”kom­mer du att gö­ra en tred­je sä­song av Spa­ced?”, oav­sett hur många väl­lyc­ka­de fil­mer han spe­lar i, vi­sar vil­ken lång­va­rig at­trak­tions­kraft den­na pop­kul­tu­rel­la si­tu­a­tions­ko­me­di­bomb har. Han och Jes­si­ca Hy­nes re­gis­se­ras med liv och lust av den en gång så unga och lo­van­de Ed­gar Wright. Med ett gal­le­ri av här­li­ga ex­cent­ri­ker, från det ra­veg­la­da cy­kel­bu­det Ty­res till den ner­vö­sa avant­gar­de-konst­nä­ren Bri­an, är den­na fort­fa­ran­de nå­got av det bäs­ta Pegg har pro­du­ce­rat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.