44 VÄN­NER

ÅR: 1994–2004

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

Ross, Rachel, Mo­ni­ca, Phoe­be, Jo­ey, Chand­ler – namn som al­la kun­de på 90-ta­let. Vän­ner på­ver­ka­de hår­mo­de, kafékul­tur och det eng­els­ka språ­ket och fick fra­ser som ”How you do­in’?” med i lex­i­ko­net. Inte då­ligt för en se­rie som ver­kar va­ra en helt van­lig si­tu­a­tions­ko­me­di. Men un­derskat­ta inte den här se­ri­en – den är myc­ket väl­skri­ven och öser på med skämt ef­ter skämt. Idag känns den kanske aning­en åld­rad, men fak­tum är att det var en rik­tigt ro­lig se­rie.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.