33 30 ROCK

ÅR: 2006–2013

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - RE

Sa­tur­day Night Li­ve-ve­te­ra­nen Ti­na Fey skrev om det hon kän­de till i den­na sur­re­a­lis­tis­ka si­tu­a­tions­ko­me­di som skild­rar bakom ku­lis­ser­na hos ett dys­funk­tio­nellt tv-pro­gram. Fey gav sig själv hu­vud­rol­len som show run­ner Liz Le­mon och om­gav sig med stor­ar­ta­de roll­ka­rak­tä­rer som den hel­gal­na stjär­nan Tra­cy Jor­dan (Tra­cy Mor­gan) och Re­pu­bli­ka­ner­nas af­fisch­namn Jack Do­nag­hy (Alec Bald­win). I en värld fylld av sto­ra egon be­va­rar 30 Rock all­tid sin mänsk­li­ga si­da.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.