38 THE PRISONER

ÅR: 1967–1968

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - JF

Den­na ban­bry­tan­de 60-talst­hril­ler är ett mäs­ter­verk i be­syn­ner­lig­het. En ti­di­ga­re spi­on är fånge i en märk­lig by där folk som vet för myc­ket pla­ce­ras ef­ter pen­sio­ne­ring­en. The Prisoner gjor­de ”an­norlun­da” till nå­got själv­klart mer än 20 år fö­re Twin Peaks. Död­li­ga bal­long­lik­nan­de väk­ta­re blev nå­got helt nor­malt för Pa­trick Mcgoo­hans namn­lö­sa hu­vud­per­son, Num­ber Six. Al­la som för­vän­tar sig kla­ra svar blir kanske be­svik­na, men det­ta för­blir en klas­si­ker.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.