37 GIRLS

ÅR: 2012–2017

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - AS

Två år ef­ter det att Han­nah har ta­git sin ex­a­men på uni­ver­si­te­tet blir hon ut­fryst av si­na för­äld­rar och mås­te kla­ra sig ge­nom bå­de sin ung­dom och New York. Girls är dels Vän­ner för 2000-ta­let, dels en själv­bi­o­gra­fi om hu­vud­rolls­in­ne­ha­va­ren och se­ri­e­ska­pa­ren Le­na Dun­hams liv. Den har ett skarpt ma­nus och är sko­jigt snus­kig med en mängd roll­ka­rak­tä­rer man inte all­tid gil­lar, men som de fles­ta tro­li­gen kän­ner igen – och den är svår att slu­ta tit­ta på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.