25 FRA­SI­ER

ÅR: 1993–2004

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - SOB

Fra­si­er var en se­rie som inte var rädd för att kom­ma med hög­kul­tu­rel­la re­fe­ren­ser, men så var det ock­så en se­rie som var en vir­tu­ell buffé för smar­ta, bil­da­de män­ni­skor. Det bril­jan­ta med pre­mis­sen var att sät­ta upp de snob­bi­ga Cra­ne-brö­der­na mot sin okul­ti­ve­ra­de pap­pa, den ny­li­gen pen­sio­ne­ra­de po­lis­man­nen Mar­tin som nu bor med

Fra­si­er ef­ter att ha bli­vit skju­ten i höf­ten i tjäns­ten. Det som följ­de var en mäs­ter­lig si­tu­a­tions­ko­me­di som när den var som bäst kla­ra­de att tan­ge­ra Skåls kva­li­tet. Men ju mind­re som sägs om ro­man­sen mel­lan Ni­les och Daph­ne, desto bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.