27 ORANGE IS THE NEW BLACK

ÅR: 2013–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - AS

Ef­ter att ha bli­vit dömd till 15 års fäng­el­se för ett brott hon be­gick för ett ti­o­tal år se­dan käm­par Pi­per Chap­man med att över­le­va fäng­el­set med de and­ra kvin­nor­na som ock­så so­nar si­na brott. Ett unikt styc­ke tv (för öv­rigt löst ba­se­rat på verk­lig­he­ten) som kan va­ra bå­de bru­talt, med­kän­nan­de och myc­ket ro­ligt. Den är bå­de en av de in­ten­si­vas­te serierna på den­na lis­ta och en av de trev­li­gas­te – den hål­ler dig va­ken li­ka myc­ket som Pi­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.