17 BATTLESTAR GALACTICA

ÅR: 2004–2009

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - SOB

Den ti­di­ga­re Star Trek-för­fat­ta­ren Ro­nald D. Mo­o­res in­tel­li­gen­ta ny­ver­sion av det nå­got gräl­la ori­gi­na­let från 70-ta­let har bli­vit en äk­ta tv-ikon. Det har sagts att Battlestar är sci­ence fic­tion-se­ri­en för folk som inte gil­lar sci-fi, och det är lätt att för­stå var­för. Den to­tal­dum­pa­de pro­te­spor­ren från Star Trek och Star­ga­te, och häm­ta­de en be­rät­tan­de stil som mer lik­nar den vi kän­ner igen från HBO än från and­ra sci-fi­se­ri­er. Själ­vas­te Step­hen King skrev: ”Det­ta är en vac­kert skri­ven se­rie, dri­ven mer av roll­ka­rak­tä­rer än av ef­fek­ter.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.