21 THIS IS US

ÅR: 2016–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - AD

Me­dan and­ra sam­ti­da tv-se­ri­er har sa­ker som zom­bi­er, dra­kar, stor­slag­na stri­der och su­per­hjäl­tar är This Is Us ett mer jord­nä­ra om dock li­ka över­ty­gan­de dra­ma. Se­ri­en föl­jer en grupp män­ni­skor som de­lar sam­ma fö­del­se­dag och vi­sar hur de­ras liv är oli­ka sam­ti­digt som de är li­ka. Den är op­ti­mis­tisk och vet hur man spe­lar på hjär­te­sträng­ar­na – den får dig att bry dig om roll­ka­rak­tä­rer­na på över­ras­kan­de kort tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.