11 TWIN PEAKS

ÅR: 1990–1991, 2017–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

Den he­tas­te se­ri­en från 1990-ta­let är fort­fa­ran­de den hip­pas­te se­ri­en på den här lis­tan. Da­vid Lynch och Mark Frosts myste­ri­edra­ma be­rät­ta­de histo­ri­en om ett mord i en märk­lig ame­ri­kansk små­stad. Men även om Peaks var knäpp så ha­de den ett mörkt hjär­ta med te­man som sex­u­ellt miss­bruk, nar­ko­ti­ka och en up­pen­bar de­mo­nisk be­satt­het un­der 50-tals­fa­sa­den. Det bäs­ta? Att den kom till­ba­ka!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.