8 STAR TREK

ÅR: 1966–1969

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

Den ur­sprung­li­ga och bäs­ta ver­sio­nen av den enor­ma Star Trek-fran­chi­sen in­spi­re­ra­de ge­ne­ra­tio­ner av för­fat­ta­re, fors­ka­re och ast­ro­nau­ter. Den rev bar­riä­rer ge­nom att på tv vi­sa den förs­ta kys­sen mel­lan två per­so­ner med oli­ka hud­färg. Där and­ra sci­ence fic­tions­e­ri­er lu­tar sig mot mör­ker hand­lar Trek mer om att va­ra en in­spi­re­ran­de vi­sion för en op­ti­mis­tisk fram­tid som vi fak­tiskt kan tän­ka oss att le­va i.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.