10 STRANGER THINGS

ÅR: 2016–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - AD

Om John Car­pen­ter och Ste­ven Spiel­berg sam­ar­be­tat om att gö­ra en se­rie på 80-ta­let är det myc­ket tro­ligt att den ha­de lik­nat Stranger Things en hel del. Duf­fer-brö­der­na gjor­de allt för att säk­ra att de­ras se­rie om en psy­ko­ki­ne­tisk flic­ka som hjäl­per en grupp unga poj­kar med att hit­ta si­na vän­ner pas­sa­de med tids­pe­ri­o­den. Med allt från ljud­spå­ret till sät­tet den fil­ma­des på hål­ler se­ri­en sig väl­digt tro­gen 80-tals­röt­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.