7 SIMP­SONS

ÅR: 1989–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - SOB

Stor­hets­ti­den är för­bi för länge se­dan (det är svårt att slå 90-tal­s­pe­ri­o­dens kva­li­tet och glo­ba­la ge­nom­slags­kraft), men det fak­tum att Simp­sons fort­fa­ran­de vi­sas ef­ter 26 år är ett tec­ken på att Spring­fi­elds gul­hu­da­de stads­män­ni­skor alltjämt är he­ta. Trots att den nu har bli­vit gans­ka gam­mal är den fort­fa­ran­de här­ligt re­bel­lisk, och den kla­rar än­nu att dra till sig kän­di­sar på A-lis­tan för gäst­rös­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.