4 THE WI­RE

ÅR: 2002–2008

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - AS

Per­so­ner på bå­da si­dor om nar­ko­tika­kon­trol­len skild­ras ge­nom fem tur­bu­len­ta år i Bal­ti­mo­re. The Wi­re är den bäs­ta po­lis­se­ri­en un­der de se­nas­te 40 åren tack va­re en lång rad otro­li­ga roll­pre­sta­tio­ner och en kom­pro­misslös pri­o­ri­te­ring av re­a­lism fram­för sen­sa­tio­na­lism. Ett obarm­här­tigt dra­ma av den sor­ten du får en gång un­der en ge­ne­ra­tion som sat­te fart på bland an­nat Idris El­bas och Do­mi­nic Wests kar­riä­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.