6 DOCTOR WHO

ÅR: 1963–NU

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

Ap­pel­len till Doctor Who är up­pen­bar. Det är en se­rie som kan vi­sas var som helst och gö­ra vad som helst. Och me­dan and­ra se­ri­er för­lo­rar sin po­pu­la­ri­tet över tid säk­rar den tids­re­san­de rymd­va­rel­sen Doctor Who – som änd­rar iden­ti­tet var­je gång han ”dör” – att se­ri­en är gjord för att stan­na. Där and­ra sci­ence fic­tion-se­ri­er sik­tar på kult­sta­tus är Who in­klu­de­ran­de och at­tra­he­rar bå­de barn, vux­na och mor- och far­för­äld­rar. Det är ett glo­balt fe­no­men nu, och i Stor­bri­tan­ni­en har den bli­vit en na­tio­nal­skatt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.