2 BRE­A­KING BAD

ÅR: 2008–2013

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Top 100 - WS

Det är ro­ligt att tän­ka på Bre­a­king Bad som se­ri­en som slog al­la odds. När den först vi­sa­des på tv sågs den inte alls av många. Och så, nå­gon­stans runt sä­song fy­ra, bör­ja­de all­män­he­ten att upp­täc­ka den. Histo­ri­en om Wal­ter White – en ke­mi­lä­ra­re som bör­jar att pro­du­ce­ra me­tam­fe­ta­min ef­ter att han fått di­a­gno­sen obot­lig can­cer – är ett kus­ligt men fan­tas­tiskt thril­le­re­pos. Walt sam­man­fat­tar det ge­ni­a­la med se­ri­en: ”Ef­ter var­je sä­song som vi­sats tän­ker man: ’Okej, nu vill jag inte veta av den kil­len mer …’ Men Bry­an Cranstons ena­stå­en­de roll­pre­sta­tion gör att även när han är som uslast – och han sjun­ker gans­ka lågt – kan man all­tid se sa­ken från hans död­ligt prag­ma­tis­ka per­spek­tiv.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.