BONUS

Vi fick inte se Walt och Jes­se i förs­ta sä­song­en, men Bet­ter Call Saul är fort­fa­ran­de fylld av god­sa­ker från Bre­a­king Bad.

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Drama -

SAULS NYA JOBB

I Bre­a­king Bad-av­snit­tet ”Gra­ni­te Sta­te” tror Saul att hans liv som ad­vo­kat är över. ”Om jag har tur är jag i bäs­ta fall chef för ett ba­ge­ri i Oma­ha om en må­nad.” Och vips, det är pre­cis vad han är i förs­ta epi­so­den.

MIN AND­RA BIL ÄR EN SKROT­HÖG

Saul kör en vit Ca­dil­lac De­vil­le i Bre­a­king Bad. I ”Uno” går vår fa­vo­ri­tad­vo­kat mot en lik­nan­de bil – för att se­dan istäl­let hop­pa in i en gul Su­zu­ki Es­te­em bred­vid.

DEN NAMN­LÖ­SA SJUKSKÖTERSKAN

T.C. War­ner spe­la­de en ic­ke namn­gi­ven sjuk­skö­ters­ka i ”Al­pi­ne Shep­herd Boy” i sce­nen där Chuck förs till sjuk­hus. Kän­ner du igen hen­ne? Det är för att hon ti­di­ga­re dök upp i sam­ma roll i Bre­a­king Bad-epi­so­den ”End Ti­mes”.

I HE­TAS­TE LA­GET

I ”Pi­men­to” bär Mi­ke en brun pap­per­spå­se med en pi­men­to­smör­gås i. ”Sö­derns ka­vi­ar”, visst. Det bor­de inte bli nå­gon över­rask­ning – han er­bjöd en till Jes­se i Bre­a­king Bad-epi­so­den ”Cor­ne­red”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.