10 DÅRFINKAR & DÖNICKAR

1998

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Topp 10 -

Ett svenskt barn- och ung­doms­dra­ma som sän­des på tv förs­ta gång­en 1988, men som vi­sats i re­pris fle­ra gång­er ef­ter det. I se­ri­en får du föl­ja flic­kan Si­mo­ne som klip­per av sig hå­ret och miss­tas för att va­ra en poj­ke på sin nya sko­la. Trots att det ver­kar gå bra i bör­jan väntar en del kom­pli­ka­tio­ner …

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.