6 HEDEBYBORNA

1978

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Topp 10 -

En känd svensk dra­ma­se­rie i re­gi av Hå­kan Ers­gård som sän­des i 18 av­snitt. Se­ri­en hand­lar om den lugna byn He­de­by i Sörm­land, där tra­di­tio­ner, ryk­ten och kär­leks­in­tres­sen fyl­ler var­da­gen. Den har bland an­nat ut­setts till den bäs­ta svens­ka tv-se­ri­en nå­gon­sin i av Ki­no i Sve­ri­ges Ra­dio P1.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.