1 TOR­KA ALD­RIG TÅ­RAR UT­AN HANDSKAR

2012

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Topp 10 -

En svensk mi­ni­se­rie i tre de­lar som är ba­se­rad på Jo­nas Gar­dells ro­mans­vit med sam­ma namn. Det är en vac­kert skild­rad se­rie där du får föl­ja hu­vud­per­so­nen Rasmus re­sa från 1980-ta­lets Kop­pom, där var­da­gen är fylld med för­do­mar och trång­synt­het, till stor­sta­den Stock­holm som flö­dar av kär­lek och fri­het för ho­mo­sex­u­el­la. Han lär snart kän­na Paul och mö­ter ge­nom ho­nom kär­le­ken Ben­ja­min. Li­vet fylls med lyc­ka och ung kär­lek för Rasmus, men i bak­grun­den lu­rar sjuk­dom och sorg …

Fo­to: Karl Nord­lund/svt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.