4 BRON

2011

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Topp 10 -

Ett svenskt-danskt kri­mi­nald­ra­ma i 30 de­lar, som bland an­nat till­de­la­des pri­set för bäs­ta tv-se­rie un­der Prix Eu­ro­pa-fes­ti­va­len 2012. I se­ri­en får du bland an­nat föl­ja po­li­ser­na Sa­ga Norén och Mar­tin Roh­de i de­ras jakt på en se­ri­e­mör­da­re, vars mo­tiv ver­kar va­ra bå­de so­ci­a­la och po­li­tis­ka. Fjär­de och sis­ta sä­song­en sänds 2018.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.