MAGISK LÅ­DA

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Sci-fi & Fantasy -

TAP­PA MIN­NET

FOR­MEL: KOL­LEK­TIV MIN­NES­FÖR­LUST

VI­SA­DES FÖRST I: ”TABULA RA­SA”

FARLIGHETSNIVÅ: 6

Wil­low lo­var att slu­ta med ma­gi i en vec­ka men gör en glöms­ke­for­mel me­nad åt Ta­ra, vil­ket – på grund av av­sak­na­den av en brand­vakt – slu­tar med att min­net hos he­la gäng­et för­svin­ner. Gi­les och Spi­ke tror de är släkt och Buf­fy ad­op­te­rar iden­ti­te­ten ”Jo­an”.

DU KAN KNAPPT RÖ­RA DIG I SUN­NYDA­LE UT­AN ATT SNUBBLA ÖVER EN GAM­MAL FÖR­BAN­NEL­SE. HÄR ÄR DE BÄS­TA MA­GIS­KA ÖGON­BLIC­KEN: SMUTSIG RÅT­TA

FOR­MEL: TRANSFORMERING

VI­SA­DES FÖRST I: ”BEWITCHED, BOTHERED AND BEWILDERED”

FARLIGHETSNIVÅ: 3

Amy upp­fost­ra­des av en häxa och var Wil­lows ma­gis­ka part­ner. Hon för­vand­la­de Buf­fy och där­ef­ter sig själv till en råt­ta. Men som råt­ta kla­ra­de hon inte att gö­ra om for­meln så Wil­low be­höll hen­ne som hus­djur tills hon lyc­ka­des för­vand­la till­ba­ka sig i sä­song sex.

KYSSJAKT

FOR­MEL: KÄR­LEK

VI­SA­DES FÖRST I : ”BEWITCHED, BOTHERED AND BEWILDERED”

FARLIGHETSNIVÅ: 9

En kär­leks­for­mel slår all­tid fel. I det här fal­let gör den så att al­la kvin­nor i Sun­nyda­le blir gal­na i Xan­der. Han får stå ut med in­ti­ma dan­ser, kys­sar och blot­ta­re, och mås­te göm­ma sig med Cor­de­lia, den till­tänk­ta mot­ta­ga­ren och den en­da kvin­na i Sun­nyda­le som inte ja­gar ho­nom.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.