DE BÄS­TA AV­SNIT­TEN

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Sci-fi & Fantasy -

THE TRAIN JOB AV­SNITT 2

Med barslags­mål, en över­väl­di­gad she­riff och ett stor­sla­get tågrån var det­ta det förs­ta av­snit­tet som vi­sa­des i USA. Den vi­sar tyd­ligt väs­ter­nin­fly­tan­det, men är bätt­re på att säl­ja Fi­re­fly­kon­cep­tet än ori­gi­nal­pi­lo­ten gör. Här­lig di­a­log och fan­tas­tisk ac­tion även om slu­tet är li­te sen­ti­men­talt.

OUR MRS REY­NOLDS AV­SNITT 6

Ef­ter en fyl­le­fest vak­nar Mal med en hejdund­ran­de bak­fyl­la – och en hejdund­ran­de fru. Christi­na Hendricks (Jo­an från Mad Men) har en gäst­roll som kap­te­nens för­lo­va­de, en rod­nan­de brud som är mer än hon ver­kar. Ett fan­tas­tiskt Whe­don-ma­nus som är ro­ligt he­la ti­den.

JAYNESTOWN AV­SNITT 7

Adam Bald­win får vi­sa si­na ko­mis­ka ta­lang­er när be­sätt­ning­en på Sere­ni­ty an­län­der till en öde stad som stolt vi­sar fram en sta­ty av Jay­ne. Det vi­sar sig att de dyr­kar den halvtämj­da apan som vi al­la äls­kar. En hy­ste­risk epi­sod som man kan för­vän­tas av Ben Ed­lund, mannen bakom den li­ka bril­jan­ta The Tick.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.