SNACK MED FRAM­TI­DEN

FI­RE­FLY

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Sci-fi & Fantasy -

ÄR KÄND FÖR SKICK­LIG DI­A­LOG. HÄR ÄR VÅ­RA FA­VO­RI­TER. THE TRAIN JOB

Jay­ne: [fru­stre­rad över be­sätt­ning­en i Mals från­va­ro] ”Vet ni vad be­fäls­ked­jan är för nå­got? Det är ked­jan jag häm­tar och slår er med tills ni fat­tar vem som är che­fen!”

SHINDIG

Mal: [ef­ter att ha vun­nit en du­ell] ”Nåd är teck­net på en stor man. [Mal stic­ker sin mot­stån­da­re med svär­det] An­tar att jag ba­ra är en god man [han stic­ker ho­nom på ”he­ro­iskt” vis igen] Nå, jag är helt okej.”

OUR MRS REY­NOLDS

Mal: [ef­ter att ha gift sig oav­sikt­ligt i fyl­lan] ”Jag ha­de upp­skat­tat om det fanns en en­da per­son på det här skep­pet som inte för­ut­sat­te att jag är en ond, slib­big knöl.”

Zoë: ”Ing­en sä­ger det, sir.”

Wash: ”Ja, vi ba­ra står här och ger varand­ra me­nan­de blic­kar och skrat­tar oav­bru­tet.”

OB­JECTS IN SPA­CE

Wash: [för­sö­ker att han­te­ra tan­ken att Ri­ver kan va­ra synsk]: ”Synsk? Det lå­ter som sci­ence fic­tion?” Zoë: ”Du bor på ett rymd­skepp, kä­ra du.”

Wash: ” … Och?”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.