SKÅL 4 AV DE BÄS­TA

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Komedi -

GIVE ME A RING SOMETIME (1982)

Det förs­ta av­snit­tet var helt en­kelt bril­jant. Värd att upp­snap­pa för det ver­ba­la bar­käbb­let om ”den svet­ti­gas­te fil­men nå­gon­sin”.

THANKS­GIVING ORPHANS (1986)

Ett otro­ligt ro­ligt av­snitt där gäng­et stic­ker bort till Car­la för en för­ut­säg­bart ka­o­tisk Thanks­giving.

SIMON SAYS (1987)

John Clee­se stjäl ramp­lju­set i gäst­rol­len som äk­ten­skaps­råd­gi­va­ren dr Simon Finch-royce, en av Fra­si­ers vän­ner från stu­di­e­ti­den i Eng­land.

AN OLD-FASHIONED WEDDING (1992)

Den­na två­de­la­de far­se­pi­sod in­ne­hål­ler bland an­nat en full präst, ett lik i en mat­hiss och en flock gal­na hun­dar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.