DE BÄS­TA AV­SNIT­TEN

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Kultserier -

TI­ME ENOUGH AT LAST

SÄ­SONG 1, AV­SNITT 8

Bur­gess Me­re­dith spe­lar en mob­bad bok­mal som över­le­ver ett atom­krig. Hans öns­kan om att få lä­sa vil­ka böc­ker han vill går i upp­fyl­lel­se. En kort stund …

THE INVADERS SÄ­SONG 2, AV­SNITT 15

Värl­dar­nas krig i mi­ni­a­tyr. Sce­nen är en iso­le­rad bond­gård där den de­spe­ra­ta kvin­nans kamp mot in­va­de­ran­de rymd­va­rel­ser skild­ras med Ag­nes Mo­or­he­ad från Bewitched i hu­vud­rol­len.

TO SERVE MAN SÄ­SONG 3, AV­SNITT 24

Ri­chard Ki­el, som se­na­re plå­ga­de Ja­mes Bond i rol­len som Jaws, spe­lar en rymd­va­rel­se. Ti­teln är en lis­tig ord­lek på de två be­ty­del­ser­na av or­det ”serve” – ”as­si­ste­ra” och ”ser­ve­ra mat”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.