DE BÄS­TA HYLLNINGARNA TILL TWI­LIGHT ZO­NE

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Kultserier -

FUTURAMA

Det pas­sar bra att den bäs­ta sci-fi­pa­ro­di­se­ri­en ge­nom ti­der­na har den bäs­ta Twi­light Zo­ne­pa­ro­din – se­ri­en-in­u­ti-se­ri­en,

The Sca­ry Do­or.

FA­MILY GUY

Rod Ser­ling dy­ker upp i av­snit­tet ”Lo­ve Thy Trop­hy” i en scen som re­fe­re­rar till ”The Mons­ters Are Due on Map­le Stre­et”.

ACE VENTURA, PET DE­TECTI­VE

Jim Car­rey pa­ro­di­e­rar Shat­ner i en hy­ste­risk scen som är en hyll­ning till ”Night­ma­re At 20 000 Feet”.

THE SIMP­SONS

Simp­sons re­fe­re­rar of­ta till Twi­light Zo­ne-av­snitt i ”Tre­e­house Of Hor­ror”-se­ri­en med Hal­lo­ween-spe­ci­a­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.