TRUE DE­TECTI­VE LÄSLISTA

Sex böc­ker som ger se­ri­en ex­tra djup

Topp 100 TV-serier (Sweden) - - Deckare -

THE KING IN YELLOW AV RO­BERT W CHAM­BERS

En kult­sam­ling av sam­man­väv­da, över­na­tur­li­ga histo­ri­er, cen­tral för my­to­lo­gin i True De­tecti­ve.

TA­LES AV HP LOVECRAFT

Den sto­ra skräck­mäs­ta­ren Lovecraft var själv in­spi­re­rad av Cham­bers King In Yellow.

THE CONSPIRACY AGAINST THE HUMAN RACE AV THOMAS LIGOTTI

Li­got­tis dyst­ra fi­lo­so­fis­ka grubb­le­ri­er åter­be­rät­tas av Rust Cohle.

SÅ TA­LA­DE ZARATHUSTRA AV FRIEDRICH NIETZSCHE

Nietz­sches kon­cept om evig upp­rep­ning är ett åter­kom­man­de te­ma itrue De­tecti­ve.

THE INVISIBLES AV GRANT MOR­RI­SON OCH DI­VER­SE KONST­NÄ­RER

När Rust be­skri­ver ti­den som en ”platt cir­kel”, ci­te­rar han det­ta oc­kul­ta mäs­ter­verk.

FROM HELL AV ALAN MO­O­RE OCH ED­DIE CAMPBELL

En ho­lis­tisk un­der­sök­ning av Jack Uppskä­ra­rens mord av mäs­tar­na in­om teck­na­de se­ri­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.