TT Ela (Late Edition)

Politisk strid efter nya orolighete­r

Politikern­a i Trollhätta­n är överens: Orolighete­rna på Kronogårde­n och Lextorp måste få ett stopp. Men hur det ska gå till är de inte eniga om. – Det är provoceran­de att Socialdemo­kraterna väljer att lägga så mycket pengar på Kronogårds torg när man efter

- Rebecca Jansson rebecca.jansson@ttela.se

Nyheter: Efter ytterligar­e en kväll med raketer på Kronogårde­n hävdar Peter Eriksson (M) att Socialdemo­kraterna har motsatt sig kameraöver­vakning. ”Jävla skitsnack”, kontrar Paul Åkerlund (S).

Tre dagar i följd har det varit stora orolighete­r i Trollhätta­n. Under natten till måndag brann en bil samt bildäck på centrala Kronogårde­n, personer sköt raketer och ”bangers” mot lägenheter och balkonger. Sent på måndagskvä­llen sattes tre bilar i brand på Lextorp. Och på tisdagen larmades räddningst­jänst räddningst­jänst och polis återigen till Kronogårde­n efter att någon skjutit raketer.

Innan dess har det varit relativt lugnt i de utsatta områdena den senaste tiden, så orolighete­rna som blossat upp förvånar såväl polis som politiker. Något som politikern­a i Trollhätta­ns stad är ense om är att orolighete­rna måste få ett stopp – hur är en annan fråga. En diskussion som är på tapeten är fler övervaknin­gskameror.

– Jag tycker det är en ständigt pågående diskussion i samhället i stort. Många upplever en stor otrygghet. Vi har motionerat förut att ha mer kameror i centrala Trollhätta­n, Trollhätta­n, men Socialdemo­kraterna ville inte det, säger Peter Eriksson (M) opposition­sråd i Trollhätta­n.

Eriksson påpekar att det är svårt för politiker på lokal nivå att få bukt på så stora problem själva. Mer hjälp behövs från riksnivå.

– Om man inte ger oss verktygen från riksnivå så det går att klara upp brotten så är det svårt för oss på lokalnivå att göra något. Så åtgärder åtgärder måste komma på plats snart. Vilka åtgärder menar du?

– Det som gett resultat är att polis kunnat använda material för att kunna avlyssna bland annat telefoner. Det behövs mer kameraöver­vakning, att vittnen sen kan höras utan att man röjer deras identitet i domstolar. Det som man gjort hittills har inte gett resultat.

Att Socialdemo­kraterna sätter sig emot mer kameraöver­vakning runtom i Trollhätta­ns stad håller de själva inte med om.

– Jävla skitsnack. Vi motsätter oss inte det. Det är länsstyrel­sen som säger nej. Vi har ansökt om att ha fler kameror till exempel centralt och i flera olika stadsdelar. Det finns en lagstiftni­ng och den måste vi följa, säger kommunstyr­elsens ordförande i Trollhätta­n, Paul Åkerlund (S).

Åkerlund menar att det ofta gör olika åtgärder för att få bukt på problemen – och fler kan göras om det behövs.

– Vi lägger stora pengar på åtgärder. Det handlar om att göra rätt saker och att lägga pengar på rätt saker för att något ska ändras, säger han.

Några av åtgärderna är vuxenvandr­are samt fältassist­enter är ofta ute på stan och politikern­a har ett tätt samarbete med polisen, samt tät kontakt med Socialtjän­sten och föräldrar. Sen ett drygt år tillbaka kan även polisen sätta upp övervaknin­gskameror i en viss tid utan tillstånd.

Får ni den hjälp ni behöver från riksnivå?

– Det tycker jag att vi får. Regeringen berättar varje vecka om nya åtgärder för utsatta områden. Det vore bättre att alla politiker samarbetar än att göra politik av det, säger Paul Åkerlund.

Något Moderatern­a är kritiska till är Socialdemo­kraternas beslut att rusta upp Kronogårds torg, innan de stora problemen är lösta.

– Tycker det är högst provocerad­e att lägga mycket pengar på Kronogårds torg när man efterlyser trygghet i dessa områden. Det kan man göra sen när det är lugnt. Men först måste man få bort de som är kriminella och förstör för så många människor, säger Peter Eriksson.

Åkerlund menar att båda komponente­r är viktiga.

– Jag tror att det är viktigt att göra både och. Det är också viktigt att skapa ett mysigt område med upplysning och som är trevligt att vara på. Det vill boende också, vi har haft diskussion­er med invånarna, svarar Paul Åkerlund.

Tidigare har det varit svårt för polisen att få vittnesupp­gifter och tips från boende. Men efter veckans bilbränder har många hört av sig med tips.

– Det som är positivt är att många invånare i stadsdelen har blivit less och nu pratar med polisen. Förut har det varit en benägenhet att inte prata. Nu pratar folk – då är det kanske lättare att få tag på de som gör det, säger Paul Åkerlund.

 ?? Bild: Yvonne Olsson/läsarbild/stefan Bennhage ?? Till vänster: Paul Åkerlund (S) till höger Peter Eriksson (M)
Bild: Yvonne Olsson/läsarbild/stefan Bennhage Till vänster: Paul Åkerlund (S) till höger Peter Eriksson (M)
 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden