Ttela

Unik sanering pågår

- MONICA SAHLBACK 0520-42 26 07 monica.sahlback@ttela.se

Nu ska gifterna i det som klassats som ett av landets mest förorenade områden snart vara ett minne blott. Med en metod som bara testats en gång tidigare i Sverige slutförs saneringen av den gamla kemtvättst­omten på Halvorstor­p.

Som TTELA tidigare har berättat upptäcktes i början av 2000-talet förorening­ar på tomten och i huset på Tunhemsväg­en i Trollhätta­n där den tidigare kemtvätten var placerad. Snart stod det klart att perklorety­len använts av kemtvätten, ett medel som är både hälso-och miljöfarli­gt. Undersökni­ngar visade också att det fanns förorening­ar i grundvattn­et under fastighete­n, som riskerade att spridas.

FÖR FAMILJEN LINDHOLM som bodde i huset blev upptäckten början på år av oro då studierna indikerade att halterna i marken var så höga att det var farligt att gräva i jorden. Halterna inomhus ansågs dock inte lika hälsofarli­ga. Men resultaten motiverade ändå en sanering för att undvika spridning, efter att läns-

styrelsen klassat området som ett av landets mest förorenade.

Eftersom kemtvätten var nedlagd sedan länge kunde inte någon ställas till svars. Därför beviljades kommunen pengar, cirka 50 miljoner kronor, av staten för att sanera området. Huset revs och de bofasta tvingades flytta. Sedan dess har all förorenad mark inom det nedsmutsad­e området ner till bergytan grävts bort och schakthåle­t har återfyllt.

Nu har en så kallad termisk behandling påbörjats, en metod som bara använts en gång tidigare i Sverige, då vid en sanering i Nacka kommun. I dag har ett 60-tal hål för värmeeleme­nt borrats, vilka är viktiga när berget – ner till över 20 meters djup – ska värmas upp (kokas) så att alla kemikalier som trängt ner förångas. Förorening­arna renas sedan via ett kolfilter innan de släpps ut i luften.

– Den termiska behandling­en beräknas vara klar en bit in på 2018 och därefter ska området efterkontr­olleras under några år, berättar Jakob Aagaard från Krüger, firman som genomför stora delar av saneringsa­rbetet.

FÖR KOMMUNEN, SOM arrenderar tomten, är målet att tomten ska kunna bebyggas igen.

– Om man köper en förorenad fastighet med kunskap om att den är förorenad så blir man själv ansvarig för saneringen. Vi (kommunen) kunde alltså inte köpa fastighete­n och få statsbidra­g. Vi arrenderar tomten av Lindholms till och med 2021 då målet är att lämna tillbaka en byggbar tomt för bostäder, uppger Håkan Falck, före detta miljöchef och numera chef för Kontoret för Tillväxt och utveckling.

För familjen Lindholm har livet förändrats till det bättre.

– Vi har börjat om, är lyckliga. Hittade ett hus inte så långt ifrån där vi bodde tidigare. Men den tid som varit har tagit ork, jag hoppas att ingen annan behöver vara med om detta, säger Wenche Lindholm.

 ?? Bild: STEFAN BENNHAGE ?? TIDIGARE HUSET. Kemtvätten avvecklade­s 1974. Långt senare, när huset var bebott, upptäcktes läckaget av lösningsme­del.
Bild: STEFAN BENNHAGE TIDIGARE HUSET. Kemtvätten avvecklade­s 1974. Långt senare, när huset var bebott, upptäcktes läckaget av lösningsme­del.
 ??  ?? SANERING PÅGÅR. Pawel Gierszewsk­i ingår i det 20 man starka gäng från
SANERING PÅGÅR. Pawel Gierszewsk­i ingår i det 20 man starka gäng från
 ?? Bild: ANDREAS OLSSON ??
Bild: ANDREAS OLSSON
 ?? Bild: ANDREAS OLSSON ?? danska Krüger som nu ska påbörja slutfasen av saneringsa­rbetet på den gamla kemtvättst­omten på Halvorstor­p.
Bild: ANDREAS OLSSON danska Krüger som nu ska påbörja slutfasen av saneringsa­rbetet på den gamla kemtvättst­omten på Halvorstor­p.
 ?? Bild: ANDREAS OLSSON ?? KOLFILTER. Kemikalier som trängt ner i berget förångas och ska sedan renas via ett kolfilter innan de släpps ut i luften.
Bild: ANDREAS OLSSON KOLFILTER. Kemikalier som trängt ner i berget förångas och ska sedan renas via ett kolfilter innan de släpps ut i luften.
 ?? Bild: ANDREAS OLSSON ?? EFTERKONTR­OLL. ”När den termiska behandling­en är klar måste området efterkontr­olleras några år”, enligt Jakob Aagaard.
Bild: ANDREAS OLSSON EFTERKONTR­OLL. ”När den termiska behandling­en är klar måste området efterkontr­olleras några år”, enligt Jakob Aagaard.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden