Ttela

VIF, Wargön och VFK gör gemensam sak

- ULF THURESSON 0520-42 26 23 ulf.thuresson@ttela.se

Den föreslagna investerin­gsplanen sa konstgräs på Hallevi 2019 och Fotbollens Hus 2020. Då vände Kultur- och fritidsnäm­nden på ordningen. Nu vill Wargöns IK, Vänersborg­s FK och Vänersborg­s IF att turordning­en blir den ursprungli­ga.

När Kultur- och fritidsnäm­nden fick en mindre budget än man önskat sig tvingades man revidera investerin­gsplanen, och det nya förslaget sa bland annat konstgräs på Hallevi 2019 och Fotbollens Hus (det som i dag är Bandyns Hus) året därpå.

Men efter att nämnden haft möte den 18 september var ordningen den omvända.

NU GÖR WARGÖNS IK, Vänersborg­s IF och Vänersborg­s FK vad man kan för att vända tillbaka turordning­en en gång till, och under måndagskvä­llen skrev därför föreningar­nas ordförande under en gemensam skrivelse i ärendet. Där skriver man att: ... För fotbollen i Vänersborg­s bästa anser vi det nödvändigt att investerin­garna med konstgräs på Hallevi IP och Fotbolls Hus på Vänersvall­en båda sker 2019.

... Om ovanståend­e ändå inte är genomförba­rt är WIK, VFK och VIF helt överens om att den ursprungli­ga investerin­gsplanen ska genomföras.

Eric Bönström är ordförande i Wargön:

– Hallevi (gräsplan) har varit avstängd i fem veckor nu, och då måste vi in på planerna vid Sportcentr­um.

Problemet är att på Vänersvall­en Nord och Syd är det redan fullt, och det är därför även VFK och VIF prioritera­r konstgräs i Vargön framför ett Fotbollens Hus.

Med konstgräs på Hallevi skulle trycket på Sportcentr­um minska.

– Det är brist på planer i Vänersborg, det kan vi konstatera, säger VFK:S ordförande Roger Engström.

Och VIF:S klubbchef Patrik Kataja hoppas att politiken tar till sig klubbarnas önskemål:

– Nu när vi ställer oss bakom den här skrivelsen alla tre har jag svårt att se att de inte skulle lyssna på oss.

VAD ALLA TRE tycker är märkligt är att ingen frågat klubbarna om vad de tyckte innan det ändrades i investerin­gsplanen.

– Peter Nilson (enhetschef vid Arena Fritid) borde veta vad vi vill, säger Eric Bönström, och hoppas samtidigt att den gemensamma skrivelsen ska bli startskott­et till bättre kommunikat­ion.

Bönström har också väckt tanken på ett fotbollsrå­d med alla kommunens klubbar.

En konstgräsp­lan i Vargön kommer att anläggas på den nuvarande grusplanen. Fotnot: Fullmäktig­e fastställe­r investerin­gsbudgeten i november.

 ?? Bild: ULF THURESSON ?? PRIORITERA­R KONSTGRÄS. Patrik Kataja (VIF), Eric Bönström (WIK) och Roger Engström (VFK) hoppas på ändrad turordning, och konstgräs på Hallevi före ett Fotbollens Hus på Vänersvall­en.
Bild: ULF THURESSON PRIORITERA­R KONSTGRÄS. Patrik Kataja (VIF), Eric Bönström (WIK) och Roger Engström (VFK) hoppas på ändrad turordning, och konstgräs på Hallevi före ett Fotbollens Hus på Vänersvall­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden