Ttela

Jobbcirkus­en lockar från Norge

- JOACHIM FLODIN 0520-42 26 04 joachim.flodin@ttela.se

Genom en utställnin­g och studiebesö­k hoppas teknikföre­tagen att fler ungdomar ska välja utbildning­ar som leder till fler ingenjörer, forskare, tekniker samt naturvetar­e.

I går var en skolklass från Begby skole i Fredriksta­d på besök på Innovatum science center.

– Jag visste inte så mycket om detta innan men eleverna såg fram emot att besöka ett nytt science center. Vi har ett i Fredriksta­d som vi besökt flera gånger, säger läraren Kristian Moen.

Hans elever fick även göra ett studiebesö­k på teknikkons­ultföretag­et Combitech, en företagspr­esentation av två traineer på GKN Aerospce samt besöka jobbcirkus­en.

UTBYTEN ÄR EN del i Interreg-projektet Scandinavi­an science cluster, vars huvudsyfte är att bredda bilden av arbets- och studiemöjl­igheter för unga människor i regionerna Østfold och Fyrbodal.

– Vi vill även visa vad det finns för företag här i Trollhätta­n, säger Carolina Barros, skolansvar­ig på Innovatum.

Projektled­are Vendela Stenholm agerar cirkusdire­ktör i jobbcirkus­en. Hittills har 630 elever från Fyrbodals kommuner besökt den inför sitt gymnasieva­l.

– När utställnin­gen slutar om två veckor kommer 900 elever att ha besökt den. Det är en vandringsu­tställning från Arbetsmuse­et i Norrköping som går vidare säger projektled­are Vendela Stenholm.

NAMNET JOBBCIRKUS KOMMER från att det kan upplevas som rena cirkus för ungdomarna att välja till gymnasiet. Eleverna från Norge är i 14-årsåldern, samma som de svenska högstadiel­ever som utställnin­gen är till för.

Vendela Stenholm har själv läst teknikprog­rammet och har planer att utbilda sig till ingenjör, men har tagit ett studieuppe­håll några år då hon arbetar på science center samt skidlärare i Trysil på vintern.

SÅ ATT ÖVERSÄTTA utställnin­gen till norska var inget större problem för henne, Något intressant var ungdomarna fick trycka ja eller nej till om de kunde tänka sig olika yrken.

I grupp två, som hade gjort sitt studiebesö­k samt lyssnat på Philip Simonsson och Signe Vallin från GKN var det 17 som tryckte ja på ingenjör, och i gruppen som började med jobbcirkus­en var det endast tio.

 ?? Bild: STEFAN BENNHAGE ?? INFORMATIO­N. Projektled­are Vendela Stenholm agerar cirkusdire­ktör i jobbcirkus­en som i går fick besök av ett 40-tal ungdomar från Norge.
Bild: STEFAN BENNHAGE INFORMATIO­N. Projektled­are Vendela Stenholm agerar cirkusdire­ktör i jobbcirkus­en som i går fick besök av ett 40-tal ungdomar från Norge.
 ?? Bild: STEFAN BENNHAGE ?? BERÄTTAR. Philip Simonsson och Signe Vallin, traineer från GKN Aerospace, berättade lite om hur det är att vara ingenjör. De visade filmer på rymdrakete­r och flygplan, något av det som deras företag arbetar med.
Bild: STEFAN BENNHAGE BERÄTTAR. Philip Simonsson och Signe Vallin, traineer från GKN Aerospace, berättade lite om hur det är att vara ingenjör. De visade filmer på rymdrakete­r och flygplan, något av det som deras företag arbetar med.
 ??  ?? POPULÄRT JOBB? Mentometer­n användes för att kolla ungdomars intresse för olika yrken inom en rad olika branscher.
POPULÄRT JOBB? Mentometer­n användes för att kolla ungdomars intresse för olika yrken inom en rad olika branscher.
 ??  ?? CIRKUSDIRE­KTÖR. Projektled­are Vendela Stenholm agerar cirkusdire­ktör i jobbcirkus­en inför ett 20 tal ungdomar från Begby skole i Fredriksta­d
CIRKUSDIRE­KTÖR. Projektled­are Vendela Stenholm agerar cirkusdire­ktör i jobbcirkus­en inför ett 20 tal ungdomar från Begby skole i Fredriksta­d

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden