Ttela

Underlätta­r den sista tiden i livet

NYHETER: På den palliativa enheten Regnbågen är det gästerna som är i centrum. Personalen arbetar för att dessa ska få känna att de har makt över sina liv och försöker skapa en miljö som skiljer sig från sjukhusen så mycket som möjligt.

- DANIEL GUSTAFSSON 0520-42 26 00 daniel.gustafsson@ttela.se

Döden, hospice, palliativ vård och vård i livets slutskede. Orden är både svåra att ta till sig och att förhålla sig till.

PERSONALEN PÅ AVDELNINGE­N Regnbågen i Vänersborg jobbar med dessa frågor varje dag. Regnbågen är ett korttidsbo­ende för personer med allvarliga och obotliga sjukdomar. Boendet delas mellan Trollhätta­ns och Vänersborg­s kommuner och att kommunerna valt att samla den palliativa vården i en enhet är något ganska unikt.

– Man kan känna skillnaden i atmosfären, här får det vara en annan ro, säger enhetschef­en Lillbritt Svärd.

På regnbågen finns sex platser och för att få ett biståndsbe­slut om en plats krävs bland annat att man haft brytpunkts­amtal med sin läkare om att sjukdomen inte går att bota och att vården ändrat inriktning till lindrande vård. Gästerna, som de boende kallas är alltså svårt sjuka med en kort förväntad tid kvar av sina liv. På Regnbågen bor gästerna i ett eget rum med kylskåp, pentry, dusch och tv. Vill man ta med egna möbler är inte det några problem.

PERSONALEN JOBBAR MED att skapa en miljö som är så skild från sjukvården som möjligt och Regnbågen andas lugn och stillhet.

– Vi utgår från gästens rätt till självbestä­mmande, ge dem tillbaka makten över sitt eget liv, säger sjuksköter­skan Katarina Johansson.

Gästerna får äta, sova och göra vad de vill under dagarna. De enda tiderna personalen är noga med är när olika mediciner ska tas. Personalen är inriktad på att göra vistelsen så bra som möjligt för de som bor på Regnbågen under slutet av sitt liv.

– Vi får ingen andra chans, fortsätter Katarina Johansson.

Eftersom det är gästerna som står i centrum kan frågan om hur en vanlig dag ser ut inte få något svar. Det är också här som personalen berättar en ung gäst som fyllde 20 på Regnbågen. Ett öde som berört dem allihop.

– Denna unga gäst var fantastisk och lärde oss mycket, säger undersköte­rskan Irene Castillo.

DET ÄR UNDERSKÖTE­RSKORNA som har den närmaste kontakten med gästerna. Irene berättar att det uppstår många existentie­lla frågor

och att många känner rädsla och ångest inför att lämna personer i sin närhet. Men de flesta samtalen handlar om livet.

– VI PRATAR inte så mycket om döden. Många vill göra ett bokslut och berättar om vilket liv de levt, säger Irene Castillo.

Irene fortsätter och säger att de alltid tar gästernas oro på allvar.

– Vi försöker svara med öppna frågor så att de själva kan spinna vidare och förklara sina känslor och funderinga­r. Det är viktigt att inte bagatellis­era deras frågor eller exempelvis säga ”att det ordnar sig”. Låta den som är sjuk få känna hopp och att de känner att de blir tagna på allvar. Att vara en god lyssnare räcker längre än ord ibland, säger hon.

DEN VÅRD SOM ges på Regnbågen har också ett stort fokus på de anhöriga till den person som ska dö.

– Vi vårdar hela människan och där ingår också de anhöriga. Vi ser anhöriga som en tillgång, många gånger har de gjort ett jättejobb hemma, säger Katarina Johansson.

Majoritete­n av gästerna är äldre personer. Men personalen gör inte skillnad på om en gäst är gammal eller mitt i livet.

– Någon som är 80 år kanske är mitt i sitt 80-åriga liv, säger Irene Castillo.

 ??  ?? HEMTREVLIG­T. Gästerna bor i egna rum där de har tillgång till bland annat tv, tvättmaski­n och dusch. Vill man får man även ta med egna möbler.
HEMTREVLIG­T. Gästerna bor i egna rum där de har tillgång till bland annat tv, tvättmaski­n och dusch. Vill man får man även ta med egna möbler.
 ?? Bild: ANDREAS OLSSON ?? LUGN. Katarina Johansson och Lillbritt Svärd berättar att Regnbågen med enbart palliativ vård är en stor tillgång för Trollhätta­n och Vänersborg. De menar att det finns en annan ro än på ett boende där palliativa patienter blandas med andra patienter.
Bild: ANDREAS OLSSON LUGN. Katarina Johansson och Lillbritt Svärd berättar att Regnbågen med enbart palliativ vård är en stor tillgång för Trollhätta­n och Vänersborg. De menar att det finns en annan ro än på ett boende där palliativa patienter blandas med andra patienter.
 ?? Bild: ANDREAS OLSSON ??
Bild: ANDREAS OLSSON
 ??  ?? GER MAKTEN TILLBAKA. Undersköte­rskan Irene Castillo, enhetschef­en Lillbritt Svärd och sjuksköter­skan Katarina Johansson menar att det viktigaste i deras arbete handlar om att ge gästerna möjlighet att själva bestämma över sin vardag.
GER MAKTEN TILLBAKA. Undersköte­rskan Irene Castillo, enhetschef­en Lillbritt Svärd och sjuksköter­skan Katarina Johansson menar att det viktigaste i deras arbete handlar om att ge gästerna möjlighet att själva bestämma över sin vardag.
 ??  ?? SORGLIGT. Unga gäster och gäster med små barn är de öden som berör personalen mest.
SORGLIGT. Unga gäster och gäster med små barn är de öden som berör personalen mest.
 ??  ?? LUGN. Stämningen på Regnbågen är avslappnad och allt är gjort för att det inte ska kännas som ett sjukhus.
LUGN. Stämningen på Regnbågen är avslappnad och allt är gjort för att det inte ska kännas som ett sjukhus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden