Sät­ter Pal­me­mor­det i nytt ljus

Ttela - - Tvguide -

Det oupp­kla­ra­de mor­det på stats­mi­nis­ter Olof Pal­me 1986 blev ett na­tio­nellt trau­ma. Fil­ma­ren Mi­kael Hy­lin har äg­nat sig åt fal­let i 15 år och grävt fram nya aspek­ter av hän­del­se­för­lop­pet och ut­red­ning­en. Hans se­rie ”Pal­me, träs­ket och mord­rät­te­gång­ar­na” ger en sam­man­fatt­ning av fal­let, men ock­så nya be­rät­tel­ser och upp­täck­ter – till ex­em­pel av­slö­jas att be­vis­ning mot Chris­ter Pet­ters­son för­fals­ka­des av po­li­sen. Al­la de­lar släpps sam­ti­digt. Vi­aplay

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.