Ttela

Sätter Palmemorde­t i nytt ljus

-

Det ouppklarad­e mordet på statsminis­ter Olof Palme 1986 blev ett nationellt trauma. Filmaren Mikael Hylin har ägnat sig åt fallet i 15 år och grävt fram nya aspekter av händelsefö­rloppet och utredninge­n. Hans serie ”Palme, träsket och mordrätteg­ångarna” ger en sammanfatt­ning av fallet, men också nya berättelse­r och upptäckter – till exempel avslöjas att bevisning mot Christer Pettersson förfalskad­es av polisen. Alla delar släpps samtidigt. Viaplay

 ??  ??

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden