Ho­ta­de släk­tings pojk­vän

Ttela - - Nyheter - DA­NI­EL GUSTAFS­SON

En 25-årig man döms för att ha ofre­dat, miss­hand­lat och ho­tat en 14-årig poj­ke. Poj­ken ha­de en re­la­tion med en släk­ting till 25-åring­en.

Vä­ners­borgs tings­rätt, som dömt man­nen till vill­kor­lig dom och dags­bö­ter, menar att poj­ken och den flic­ka han har en re­la­tion med gett en tro­vär­dig be­rät­tel­se. De menar i sin dom att det är klar­lagt att man­nen vid ett till­fäl­le miss­hand­lat poj­ken, att han ra­de­rat upp­gif­ter på poj­kens mo­bil och ho­tat ho­nom att hål­la sig bor­ta från 25-åring­ens släk­ting.

Åkla­ga­ren me­na­de att mo­ti­vet till 25-åring­ens gär­ning­ar var he­der. Tings­rät­ten å sin si­da menar att 25-åring­ens age­ran­de li­ka myc­ket kan ha be­rott på om­sorg av flic­kan som av he­der.

Åkla­ga­ren ha­de ock­så åta­lat 25-åring­en för att ha döds­ho­tat flic­kan. Tings­rät­ten häv­dar att hon vis­ser­li­gen gett en tro­vär­dig be­rät­tel­se, men ef­tersom mer be­vis­ning sak­nas är det in­te ställt ut­om rim­ligt tvi­vel.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.