Hus­bil och bil fron­talkroc­ka­de

Ttela - - Nyheter -

OLYC­KOR: En hus­bil och en per­son­bil har fron­talkroc­kat ut­an­för Lid­kö­ping i Väs­ter­göt­land. Fle­ra am­bu­lan­ser skic­ka­des till olycks­plat­sen, och po­li­sen be­teck­nar olyc­kan som myc­ket all­var­lig.

Kol­li­sio­nen in­träf­fa­de vid 17-ti­den på tors­da­gen på väg 44, strax sö­der om Lid­kö­ping. Vägen stäng­des av vid olycks­plat­sen och tra­fi­ken di­ri­ge­ra­des om. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.