Många bank­kon­tor har lagts ned

Ttela - - Nyheter -

EKO­NO­MI: De fy­ra stor­ban­ker­na i Sve­ri­ge ha­de nä­ra 1 400 kon­tor för tio år se­dan – en siff­ra som i slu­tet av 2017 ha­de mins­kat till 889, en­ligt Svens­ka bank­för­e­ning­en.

På tre år har stor­ban­ker­na lagt ned var fjär­de kon­tor, skri­ver Da­gens in­du­stri. Skill­na­den mel­lan ban­ker­na är stor. Han­dels­ban­ken har näs­tan li­ka många kon­tor som de tre öv­ri­ga stor­ban­ker­na – Swed­bank, Nor­dea och SEB – har till­sam­mans. Nor­dea har se­dan bör­jan av 2015 hal­ve­rat an­ta­let kon­tor. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.