Fakta: Cy­kel­pas­sa­ger

Ttela - - Nyheter - Käl­la: TRANSPORTSTYRELSEN

* Vid obe­va­ka­de cy­kel­pas­sa­ger ska for­dons­fö­ra­re på vägen an­pas­sa has­tig­he­ten, så att det in­te upp­står fa­ra för cyk­lan­de som är ute på cy­kel­pas­sa­gen. * Cy­klis­ter och fö­ra­re av mo­ped klass 2 som kom­mer från en cy­kel­ba­na har väj­nings­plikt när de kor­sar en väg. Det gäl­ler även om det finns en obe­va­kad cy­kel­pas­sage. Men om ett for­don har svängt i en kors­ning och ska pas­se­ra en obe­va­kad cy­kel­pas­sage, ska man kö­ra med låg has­tig­het och ge cyk­lan­de och mo­pe­dis­ter (klass 2), som är ute på el­ler just ska ut på cy­kel­pas­sa­gen, till­fäl­le att pas­se­ra. * En­ligt tra­fi­kin­gen­jör Björn Mag­nus­son gäl­ler reg­ler­na för gång­tra­fi­kan­ter på sam­ma sätt som för cy­klis­ter. Vid be­va­ka­de cy­kel­pas­sa­ger re­gle­ras tra­fi­ken av tra­fik­sig­na­ler el­ler av polis.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.