Bar Skof­te­byns stul­na klubbjac­kor – åta­las

Ttela - - Nyheter - EM­MA-KARIN BJÖRK 0520-42 26 13 em­ma-karin.bjork@ttela.se

Kil­lar­na sågs runt om i stan med jac­kor på sig. Nu miss­tänks de för hä­le­ri och för att ha haft på sig trä­ningsjac­kor som stu­lits från Skof­te­byns IF.

Jac­kor­na ha­de le­gat i en lå­da i Skof­te­byns IF:S klubb­hus. Men när fle­ra per­so­ner ha­de sett kil­lar som in­te ingick i la­get, gå runt med jac­kor­na på stan re­a­ge­ra­de man och tog fo­ton på dem.

När klub­ben räk­na­de jac­kor­na vi­sa­de det sig myc­ket rik­tigt att det sak­na­des fy­ra styc­ken i lå­dan.

Två kil­lar i 20-års­ål­dern åta­las nu miss­tänk­ta för brott.

De miss­tänks in­te för stöld ut­an bå­da har åta­lats för hä­le­ri. Den ena kil­len miss­tänks för att ha haft på sig en av jac­kor­na som stu­lits från id­rotts­klub­ben.

Den and­re kil­len miss­tänks för att ha an­vänt tre av jac­kor­na och för att ha haft dem hem­ma hos sig. Po­li­sen hit­ta­de jac­kor­na när de gjor­de en hus­rann­sa­kan hos ho­nom.

En­ligt åkla­ga­ren har jac­kor­na ett vär­de av 4 000 kro­nor till­sam­mans och kil­lar­na har in­sett att de var stul­na.

En av de miss­tänk­ta er­kän­ner brott. Den and­ra har gått med på vad som hänt, men han för­ne­kar brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.