Vil­le till­ba­ka till Restad gård – miss­tänks för hem­frids­brott

Ttela - - Nyheter - EM­MA-KARIN BJÖRK

Den ti­di­ga­re hy­res­gäs­ten lär ha fått hem­läng­tan. För un­der nat­ten vil­le han till­ba­ka till Restad gård. Men det blev stö­kigt när en ny hy­res­gäst ha­de flyt­tat in och nu miss­tänks man­nen för hem­frids­brott.

Det var nat­ten till torsdag som en väk­ta­re på Restad gård lar­ma­de po­li­sen. Det ha­de bli­vit stö­kigt på bo­en­det ef­ter att en ti­di­ga­re hy­res­gäst, en man i 20-års­ål­dern, kom­mit till­ba­ka.

Han tog sig in i sitt gam­la rum där han ha­de bott. Men där fanns nå­gon an­nan som hun­nit bo in sig.

– Han ska då ha ut­ta­lat hot mot den nu­va­ran­de hy­res­gäs­ten, be­rät­tar To­bi­as Land som är jour­ha­van­de för­un­der­sök­nings­le­da­re på po­li­sen i Troll­hät­tan.

Man­nen var al­ko­holpå­ver­kad och om­hän­der­togs av po­li­sen. Han miss­tänks nu för ola­ga hot och för hem­frids­brott.

– I och med att det bod­de en an­nan per­son där och att man­nen in­te har till­trä­de till rum­met läng­re ru­bri­ce­ras det som hem­frids­brott, sä­ger To­bi­as Land på po­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.