GP SÄN­DER HE­LA GÖ­TE­BORGSVAR­VET

Ttela - - Nyheter -

Du kan föl­ja he­la Gö­te­borgsvar­vet, från start till mål även på ttela.se på lör­dag. Här är håll­ti­der­na: Pro­gram­le­dar­na An­ders

och Ola Jo­dal till­sam­mans med gäs­ter drar igång li­ve­sänd­ning­en från stu­di­on på Slotts­skogs­val­len. * 13.00: Förs­ta start. Elit­lö­par­na läm­nar Slotts­sko­gen för de 21 kilo­met­rar­na runt Gö­te­borg. GP:S mo­bi­la team vid star­ten, re­por­ter Fred­rik Janlind med fo­to­graf Mattias Ber­g­eld, ger er det se­nas­te. Från Gö­tap­lat­sen rap­por­te­rar vårt and­ra tv-team, re­por­ter Karin Jansson och * fo­to­graf om stäm­ning­en på Ave­nyn. Vårt tred­je mo­bi­la team

och fo­to­graf Da­ni­el är på plats vid Al­lén, Spräng­kulls­ga­tan och Lin­néplat­sen – den sista job­bi­ga bi­ten in­nan må­let. * 14.00: Blev det nytt varvs­re­kord? Den förs­ta se­gerin­ter­vjun i bå­de herr- och dam­klas­sen får du själv­klart i di­rekt­sänd­ning­en på gp.se från Fred­rik Janlind på in­ner­plan på Slotts­skogs­val­len. * 14.30: Star­ten går för kän­di­sar­na

Alex­an­dra Zaz­zi, koc­kar­na Hå­kan Törn­ström och Gus­tav Trä­gårdh, brons­hjäl­ten från 1994

Ken­net An­ders­son, ski­då­kers­kan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.