Man an­hål­len ef­ter kniv­hot på Restad gård

Ttela - - Nyheter - LARS CARLSSON 0520-42 26 80 lars.carlsson@ttela.se

Po­li­sen var un­der fle­ra tim­mar på tors­dags­ef­ter­mid­da­gen på plats på Restad gård med en stor styr­ka ef­ter larm om kniv­hot. En man sit­ter nu an­hål­len miss­tänkt för ola­ga hot och hot mot tjäns­te­man.

– Det ska va­ra en man som först ska ha ho­tat någ­ra and­ra bo­en­de med kniv och se­dan låst in sig själv i sitt rum, Vi för­sö­ker nu få ut den här per­so­nen ur rum­met på ett sä­kert sätt, sa pressta­les­per­so­nen på Re­gi­on Väst, Tom­my Ny­man, vid 14.45-ti­den.

Man­nen har även ho­tat en ord­nings­vakt på plat­sen. Ing­en män­ni­ska har bli­vit fy­siskt ska­dad.

Vid 15-ti­den tog sig po­li­sen in och grep man­nen. Gär­nings­man­nen togs med till po­lishu­set för för­hör. Ef­ter det an­höll åkla­ga­re ho­nom miss­tänkt för ola­ga hot och hot mot tjäns­te­man.

– Vår grupp är spe­ci­a­lis­ter på den här ty­pen av in­sat­ser och vet vad som krävs, när nå­gon bar­ri­ka­de­rar sig på det här sät­tet. Jag vet in­te vad ho­ten in­ne­bu­rit, men han har age­rat hot­fullt på nå­got sätt. Det vik­ti­ga är att ing­en per­son kom till ska­da, sa Tom­my Ny­man.

Un­der in­sat­sen var ett stort om­rå­de av­spär­rat, som se­na­re häv­des. Dock var någ­ra patrul­ler kvar yt­ter­li­ga­re en stund för att do­ku­men­te­ra och hö­ra per­so­ner på plats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.