Fakta: Fler ak­ti­vi­te­ter

Ttela - - Nyheter -

He­la som­mar­lovs­ut­bu­det sam­man­ställs i en fol­der. Ett ax­plock av fler sa­ker som hän­der:

* Troll­hät­tans mis­sions­för­sam­ling har dag­kol­lo i Vår­ha­ga.

* TFK har fri­id­rotts­sko­la.

* Stu­di­e­främ­jan­det har kur­ser i hu­vud­räk­ning med abakus (kul­ram) och ara­bisk dans.

* Friskis&svet­tis har hin­der­ba­na och oli­ka trä­nings­pass.

* Vi unga ord­nar bland an­nat LAN på N3.

* TBBK ord­nar som­mar­lovs­bas­ket på två plat­ser.

* Kum­gang Taekwon­do har ett lä­ger, och det går även att tes­ta thai­box­ning.

* Kon­ståk­nings­klub­ben har dansoch gym­nas­tik­pass.

* Ung fri­tid och IFK ord­nar fot­boll­soch id­rotts­sko­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.