Fot­bolls-vm 2018 – Dagstripp till Ryss­land

Ttela - - Nyheter -

En ex­klu­siv re­sa där du kan upp­le­va Fot­bolls-vm på plats i Ryss­land. Tur och re­tur sam­ma dag – en oför­glöm­lig re­sa på 15 tim­mar, ut­an över­natt­ning, med eget chart­rat plan från Ar­lan­da. Fru­kost, buss­trans­fer, match­bil­jett Sve­ri­ge-syd­ko­rea ac­cess till fan-zo­ne, tre­rät­ters mid­dag, vi­sum till Ryss­land = FAN-ID som Watch It Li­ve hjäl­per till med. Avre­sa från Ar­lan­da 18 ju­ni ca 07.00 (svensk tid). Match­start 15.00 lo­kal tid. Hem­re­sa från Nizhny Nov­go­rod 20.30 lo­kal tid (vi lan­dar 22.30 svensk tid). Med Nyt­ta & Nö­je: 13 495 kr. OBS! Re­sa t/r till Ar­lan­da in­går ej. Be­grän­sat an­tal plat­ser, först till kvarn!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.