Höjd­punk­ter­na i väst­ra USA

Ttela - - Nyheter -

Run­d­re­sa på 16 da­gar som lö­per ge­nom de fy­ra del­sta­ter­na Ka­li­for­ni­en,ari­zo­na, Utah och Ne­va­da i syd­väst­ra de­len av lan­det med vid­un­der­li­ga na­tursce­ne­ri­er, häf­ti­ga världs­stä­der och be­röm­da se­värd­he­ter på pro­gram­met. Av­re­sor: 1 sept och 16 okt. Pris: 29 980 kr/pers i dub­bel­rum.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.