Mar­cus & Mar­ti­nus – li­ve 14 juli

Ttela - - Nyheter -

Förs­ta Eu­ro­pa­tur­nén med Mo­ments Tour. När­ma­re Sve­ri­ge än så­här kom­mer in­te Mar­cus & Mar­ti­nus i år, så mis­sa in­te chan­sen att se dem li­ve 14 juli i Hal­den! Kil­lar­na ser fram emot att ska­pa nya och oför­glöm­li­ga stun­der med fan­sen. -Vi kom­mer med en ny show full av fart och myc­ket ener­gi som vi hop­pas att ni kom­mer att vil­ja upp­le­va, sä­ger Mar­cus Gun­nar­sen. Fred­dy Ka­las, känd för bl a”hey Ho” och ”Jo­vi­al” är ock­så med i sho­wen. 350 kr/pers (ord pris 490 kr/ pers). Be­grän­sat an­tal plat­ser. Ett fa­mil­jeä­ven­tyr med fri ål­ders­gräns!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.