För­äld­rar sken­dränk­te si­na barn

Ttela - - Världen -

USA: För­äld­rar­na miss­tänks ha sken­dränkt si­na tio barn, skju­tit på dem med arm­borst och skål­lat dem med vat­ten. Barn­miss­han­deln i nor­ra Ka­li­for­ni­en, USA, upp­da­ga­des se­dan myn­dig­he­ter­na fått ett larm­sam­tal om ett sak­nat barn. När po­li­sen kom till bo­sta­den i Fair­fi­eld, norr om San Fran­ci­sco, hit­ta­de de bar­nen ihop­träng­da i var­dags­rum­met i elän­di­ga för­hål­lan­den. Hem­met var smut­sigt, med so­por, klä­der och av­fö­ring på gol­vet. En 30-årig kvin­na och en 29-årig man greps. Bar­nen om­hän­der­togs och det var un­der ut­red­ning­en som för­äld­rar­nas grym­ma be­hand­ling upp­da­ga­des.

Bar­nen är mel­lan fy­ra må­na­der och el­va år gam­la. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.