Russ­fi­ra­re fick buss­bass­ning

Ttela - - Världen -

NOR­GE: Nors­ka po­li­sen stop­pa­de på tors­dags­mor­go­nen en miss­tänkt rus­se­buss på E6 i höjd med Moss. Om­bord fanns 64 per­so­ner – 35 fler än det tillåt­na an­ta­let pas­sa­ge­ra­re.

Bus­sen med stu­dent­fi­ra­re stan­na­des ef­tersom en av per­so­ner­na om­bord miss­tänk­tes för in­bland­ning i ett ti­di­ga­re slags­mål i Vest­by.

En russ är en per­son som går sista året på gym­na­si­et i Nor­ge. Un­der rus­se­ti­den skaf­far många nors­ka ung­do­mar en buss som de kör runt och fes­tar i vec­kor­na fö­re stu­den­ten. (TT-NTB)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.