Vas­sän­da Nag­lums Hem­bygds­för­e­ning

Ttela - - Familj -

ord­na­de un­der Kristi him­mels­färds dag vis­ning av kul­tur­min­nes­märk­ta Tor­pet Sol­li­den i Bå­berg, barn och fa­mil­jeak­ti­vi­te­ter samt våf­fel­ser­ve­ring. När­ma­re 230 per­so­ner kom och del­tog varav cir­ka 25 barn med för­äld­rar. De blev här­ligt ro­a­de av kän­da sång­du­on Ma­ja­nil­laz som sjöng, dan­sa­de och sko­ja­de med bar­nen. Själv­klart sma­ka­de glas­sen gott ef­teråt. Många be­sö­ka­re pro­va­de på att gå po­äng­pro­me­na­den för barn och vux­na. Far­mor Skogs­vi­o­la tog med sig bar­nen på ”Upp­täckts­färd i na­tu­ren”. Det vack­ra väd­ret och de go­da våff­lor­na bi­drog ock­så till den lyc­ka­de da­gen vid hem­bygds­går­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.